Picture of the author
Picture of the author
SGK Ngữ Văn 11»2»Bài 86: Soạn bài Một số thể loại văn học...

Bài 86: Soạn bài Một số thể loại văn học: kịch, văn nghị luận

Soạn bài Một số thể loại văn học: kịch, văn nghị luận Văn 11 bộ sách giáo khoa một cách đầy đủ, chi tiết, xúc tích, ngắn gọn và dễ hiểu.

Xem thêm

Bài 1/SGK/tr111:

Phân tích xung đột kịch trong đoạn trích “Tình yêu và thù hận” (Trích “Rô-mê-ô và Giu-li-ét”)

Gợi ý

Trong đoạn trích, người ta dễ cho rằng có xung đột giữa tình yêu của đôi trai gái với mối thù hận của hai dòng họ. Thực ra không phải như vậy. Rô-mê-ô và Giu-li-ét không một chút đắn đo, trong tâm hồn chàng không hề có một chút giằng co, vì tình yêu chàng sẵn sàng từ bỏ tên họ của mình. Còn Giu-li-ét chỉ băn khoăn không biết Rô-mê-ô có vượt qua được thù hận của gia đình không; trong tâm hồn nàng tràn ngập tình yêu với Rô-mê-ô.

Tóm lại, ở đây không có xung đột giữa tình yêu và thù hận; chỉ có tình yêu trong sáng, dũng cảm, bất chấp thù hận, vượt lên thù hận.

Bài tập 2/SGK/tr111:

Phân tích nghệ thuật lập luận trong văn bản “Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác” (Ăng ghen)

Gợi ý

Cấu trúc lập luận của văn bản gồm 7 đoạn: Phần mở đầu gồm đoạn 1 và 2; Phần nội dung chính gồm đoạn 3,4,5,6;  Phần kết luận gồm đoạn 7 và câu cuối cùng.

Trong phần nội dung chính, biện pháp lập luận là so sánh tăng tiến: nội dung đoạn sau có giá trị cao hơn đoạn trước. Ăng ghen đã tổng kết ba cống hiến vĩ đại của Mác cho loài người: Tìm ta qui luật phát triển của xã hội là hạ tầng cơ sở quyết định thượng tầng kiến trúc (đoạn 3); Phát hiện ra giá trị thặng dư, qui luật vận động của phương thức sản suất tư bản chủ nghĩa (đoạn 4); Khẳng định phải biến lí thuyết thành hành động cách mạng (đoạn 5, 6). Các vế câu ở đầu mỗi đoạn được coi là dấu hiệu của lập luận tăng tiến: “Nhưng không phải chỉ có thế mà thôi”; “Nhưng đấy hoàn toàn không phải là điều chủ yếu ở Mác”, “…nhưng niềm vui của ông còn lớn hơn nữa…”

Nghệ thuật lập luận là một nhân tố quan trọng góp vào thành công của văn bản “Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác”


Giáo viên Đỗ Thị Minh Thêm

Đơn vị: Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, TH, THCS, THPT Lê Thánh Tông.

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Văn

Bài 87: Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận (tt)
Bài 91: Soạn bài Tóm tắt văn bản nghị luận