Picture of the author
Picture of the author
SGK Ngữ Văn 11»2»Bài 62: Soạn bài Thao tác lập luận bác b...

Bài 62: Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ

Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ Văn 11 bộ sách giáo khoa một cách đầy đủ, chi tiết, xúc tích, ngắn gọn và dễ hiểu

Xem thêm

1. Bài tập 1 trang 26, 27 SGK

a. Ý kiến, quan điểm bác bỏ

Nguyễn Dữ bác bỏ một ý nghĩ sai lệch (“Cứng quá thì gãy”, từ đó mà “đổi cứng ra mềm”).

Nguyễn Đình Thi bác bỏ một quan điểm chưa chính xác (Thơ là những lời đẹp, những đề tài đẹp).

b. Cách bác bỏ và giọng văn

Nguyễn Dữ dùng lí lẽ (“Kẻ sĩ chỉ lo không cứng cỏi được, còn gãy hay không là việc của trời”) và dẫn chứng (Ngô Tử Văn) để trực tiếp bác bỏ với giọng văn dứt khoát, chắc nịch.

Nguyễn Đình Thi dùng dẫn chứng (Thơ Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, Bô-đơ-le, thơ kháng chiến chống Pháp) để bác bỏ luận điểm với giọng văn nhẹ nhàng, tế nhị.

c. Rút ra bài học

Khi bác bỏ, cần lựa chọn mức độ bác bỏ và giọng văn phù hợp.

2. Bài tập 2 trang 27 SGK

Gợi ý:

Xác định vấn đề cần bác bỏ: Không kết bạn với những người học yếu.

Cách bác bỏ:

  • Đưa ra những lí lẽ, dẫn chứng để bác bỏ ý kiến trên.
  • Chỉ ra nguyên nhân, phân tích tác hại của quan niệm sai.
  • Nên dùng giọng văn nhẹ nhàng, tế nhị để thuyết phục. 

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Văn

Bức tranh thiên nhiên trong bài thơ Vội vàng - Xuân Diệu
Bài 73: Soạn bài Tiểu sử tóm tắt