Picture of the author
Picture of the author
SGK Ngữ Văn 11»2»Bài 79: Soạn bài Thao tác lập luận bình ...

Bài 79: Soạn bài Thao tác lập luận bình luận

Soạn bài Thao tác lập luận bình luận Văn 11 bộ sách giáo khoa một cách đầy đủ, chi tiết, xúc tích, ngắn gọn và dễ hiểu.

Xem thêm

Câu 1( sgk/73)

Bình luận không phải là sự kết hợp của giải thích và chứng minh, mà bình luận chỉ dựa vào giải thích và chứng minh để giúp người đọc (người nghe) hiểu rõ, hiểu sâu vấn đề.

Câu 2 ( sgk/73

Đoạn trích có sử dụng kiểu lập luận bình luận. Điều này thể hiện rõ ở:

Chủ đề lập luận: Tai nạn giao thông, nguyên nhân và hậu quả.

Mục đích thuyết phục (mục đích lập luận): Những hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao đối với tính mạng và sức khỏe con người.

Các lập luận được triển khai chặt chẽ, có hệ thống và giàu sức thuyết phục:

  • Bài viết mở đầu bằng hai dẫn chứng tiêu biểu, gây ấn tượng mạnh đối với người đọc.
  • Tiếp đến là những phân tích, bình luận rất xác đáng về "thần chết" trong lĩnh vực giao thông.
  • Lập luận thêm thuyết phục bởi những số liệu thống kê mà tác giả đã dẫn ra.
  • Đề xuất, giải pháp của tác giả.

Câu 3 (sgk/74)

Sau khi đọc và suy nghĩ kĩ về đoạn trích Xin lập khoa luật, anh (chị) thấy mình có thể bình luận gì thêm về vai trò của pháp luật và của việc giáo dục pháp luật trong xã hội?

Nêu được vai trò và ý nghĩa to lớn của luật pháp trong mỗi lĩnh vực của đời sống, nhất là trong thời đại mọi người "sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật" hôm nay.

Hiểu biết và tôn trọng pháp luật chính là đạo đức.

Giáo dục pháp luật cho học sinh nói riêng và mọi công dân là nhiệm vụ quan trọng.


Giáo viên: Đỗ Thị Minh Thêm

Đơn vị: Trường THCS- THPT Nguyễn Khuyến, TH, THCS, THPT Lê Thánh Tông

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Văn

Bài 74: Soạn bài Đặc điểm loại hình của tiếng Việt
Bài 85: Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận