Picture of the author
Picture of the author
SGK Ngữ Văn 11»2»Bài 73: Soạn bài Tiểu sử tóm tắt

Bài 73: Soạn bài Tiểu sử tóm tắt

Soạn bài tiểu sử tóm tắt văn 11 bộ sách giáo khoa một cách đầy đủ, chi tiết, xúc tích, ngắn gọn và dễ hiểu.

Xem thêm

Luyện tập

Bài 1 (trang 55 sgk ngữ văn 11 tập 2):

Lời giải: Đánh dấu vào các trường hợp c, d.

Bài 2 (trang 55 sgk ngữ văn 11 tập 2):

Lời giải: Các văn bản tiểu sử tóm tắt, điếu văn, sơ yếu lí lịch, giới thiệu, thuyết minh đều có thể viết về một nhân vật nào đấy.

Tiểu sử tóm tắt và điếu văn: khác nhau về mục đích và hoàn cảnh giao tiếp. Điếu văn được viết để đọc trong buổi lễ truy điệu nên ngoài nội dung tiểu sử của người đã mất còn thêm nhiều nội dung khác như: tiếc thương người đã mất, lời chia buồn với gia quyến, ….

Tiểu sử tóm tắt và sơ yếu lí lịch: đều thuật lại những nét chính liên quan đến một người nào đấy. Tuy nhiên, hai văn bản này có những nét khác nhau:

  • Sơ yếu lí lịch do chính bản thân viết, còn tiểu sử tóm tắt lại do người khác viết.
  • Sơ yếu lí lịch là văn bản hành chính, thường có mẫu cố định. Nội dung thường nhấn mạnh đến nhân thân và các mối quan hệ. Bản lí lịch cần có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Còn tiểu sử không cần nêu chi tiết mọi quan hệ xã hội mà chỉ tập trung nêu mối quan hệ có ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân người được viết tiểu sử, chú trọng nhiều đến những cống hiến và đóng góp của người đó. Tiểu sử không nhất thiết phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Tiểu sử tóm tắt và lời giới thiệu, thuyết minh: văn bản giới thiệu, thuyết minh có đối tượng rộng hơn (người, vật, danh lam thắng cảnh, …). Tùy vào đối tượng, mục đích, nội dung của văn bản giới thiệu, thuyết minh, có thể nhấn mạnh, khắc sâu những nội dung khác nhau. Về hành văn, văn bản giới thiệu thuyết minh còn yêu cầu cách diễn đạt phong phú, giàu hình ảnh và có tính biểu cảm.

Bài 3 (trang 55 sgk ngữ văn 11 tập 2):

Lời giải:

Học sinh đọc lại bài học về một nhà văn, nhà thơ đã học để nắm được nội dung và viết tiểu sử tóm tắt.

soan-bai-luyen-tap-viet-tieu-su-tom-tat-1


Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Văn

Bài 62: Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ
Bài 74: Soạn bài Đặc điểm loại hình của tiếng Việt