Picture of the author
Picture of the author
SGK Ngữ Văn 11»2»Bài 87: Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chí...

Bài 87: Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận (tt)

Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận (tt) Văn 11 bộ sách giáo khoa một cách đầy đủ, chi tiết, xúc tích, ngắn gọn và dễ hiểu.

Xem thêm

Bài tập 1 - Sgk/108:

Chỉ ra các biện pháp tu từ trong đoạn văn chính luận: Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.

Gợi ý

Các phép tu từ:

  • Điệp ngữ kết hợp điệp câu: “Ai có… dùng…”
  • Liệt kê: súng, gươm, cuốc, thuổng, gậy gộc.
  • Ngắt đoạn câu (phối hợp với các phép tu từ trên) để tạo giọng văn dứt khoát, mạnh mẽ.

Bài tập 2 - Sgk/108:

Viết một đề cương bài nói để chứng minh cho câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”

Gợi ý

Có thể nêu một số ý sau để chứng minh câu nói của Hồ Chủ tịch:

a. Luận cứ: ở thời điểm nào thì thanh niên (trong đó có học sinh là lực lượng quan trọng) cũng gánh vác nhiệm vụ quan trọng của đất nước, thanh niên là rường cột của nước nhà, là người chủ tương lai của đất nước.

b. Các luận chứng:

  • Thế hệ thanh niên trong Cách mạng tháng Tám.
  • Thế hệ thanh niên trong kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ.
  • Thế hệ thanh niên ngày nay trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, hội nhập với thế giới.

c. Kết luận: Thanh niên (trong đó phần lớn là học sinh) phải học tập để xây dựng đất nước sánh vai với các nước văn minh, tiến bộ.

Bài tập 3 - Sgk/108:

Viết một đoạn văn để chứng minh nhận định sau: Lòng yêu nước bắt nguồn từ tình yêu những người thân, yêu nơi chôn nhau cắt rốn với những kỉ niệm tuổi thơ không bao giờ quên.

Gợi ý

Có thể nêu một số ý:

Lòng yêu nước có thể được giáo dục từ truyền thống, nhưng một phần khác bắt nguồn từ những tình cảm thiết thực, nhỏ bé của mỗi người.

  • Yêu người thân: cha mẹ, ông bà, anh chị em…
  • Yêu làng quê, phố nhỏ và những kỉ niệm thời thơ ấu.

Từ tình cảm cụ thể và nhỏ bé nhưng sâu sắc, thiết tha, lòng yêu nước trở thành một tình cảm thiêng liêng và có ý thức thường trực trong mỗi người.

Yêu nước là phải bảo vệ và xây dựng đất nước…


Giáo viên Đỗ Thị Minh Thêm

Đơn vị: Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, TH, THCS, THPT Lê Thánh Tông.

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Văn

Bài 85: Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận
Bài 86: Soạn bài Một số thể loại văn học: kịch, văn nghị luận