Picture of the author
Picture of the author
SGK Toán 7»Biểu Thức Đại Số»Cách tìm giá trị lớn nhất của biểu thức ...

Cách tìm giá trị lớn nhất của biểu thức đầy đủ, chi tiết

(VOH Giáo Dục) - Bài viết hướng dẫn học sinh lớp 7 cách tìm giá trị lớn nhất của biểu thức qua các phương pháp giải, ví dụ minh họa, bài tập có lời giải chi tiết.

Xem thêm

Bài toán tìm giá trị lớn nhất của biểu thức ở chương trình Toán lớp 7 sẽ giúp các em nắm thêm kiến thức cũng như cách tìm giá trị lớn nhất của biểu thức cùng với vận dụng làm nhiều bài tập sẽ giúp ích cho các em tích lũy kinh nghiệm toán học. Cùng VOH Giáo Dục tham khảo ở dưới nhé.


1. Giá trị lớn nhất của biểu thức là gì?

- Để tìm giá trị lớn nhất của biểu thức X, ta làm như sau:

+ Chứng minh X ≤ n với n là hằng số

+ Chỉ ra dấu “ = ” có thể xảy ra với giá trị nào đó của biến

Kí hiệu: max X là giá trị lớn nhất của X.

2. Cách tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

2.1. Dạng 1: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức dựa vào tính chất |a| ≥ 0. Ta biến đổi về dạng X ≤ y (với y là số đã biết) từ đó suy ra giá trị lớn nhất của X là y.

Ví dụ: Tìm giá trị lớn nhất của một biểu thức

A = 2024 - |4x + 16|

Bài làm:

Ta có: A = 2024 - |4x + 16|

Vì |4x + 16|  ≥ 0, ∀x

⇒ - |4x + 16| ≤  0, ∀x

⇒ - |4x + 16| + 2024 ≤ 2024  , ∀x

⇒  2024 - | 4x + 16| ≤ 2024 , ∀x

Suy ra A ≤ 2024, ∀x

Vậy GTLN của A là 2024, khi |4x + 16| = 0. Tức là 4x + 16 = 0 hay x = -4

2.2. Dạng 2: Tìm giá trị của biểu thức của biểu thức chứa hai hạng tử là hai biểu thức trong dấu giá trị tuyệt đối. Ta sẽ sử dụng tính chất:

∀x, y ∈ , ta có:         


Ví dụ: Tìm giá trị lớn nhất của một biểu thức

B =  | x + 2021| - | x + 2019|

Bài làm:

Ta có: B =  | x + 2021| - | x + 2019| ≤  |(x + 2021) - ( x + 2019)| (Áp dụng tính chất ở phần lý thuyết).

Vì |(x + 2021) - ( x + 2019)|  =  | x + 2021 - x - 2019|  = |2| = 2

Suy ra B ≤ 2

Vậy GTLN của B là 2 

3. Bài tập vận dụng tìm giá trị lớn nhất của biểu thức lớp 7

3.1. Phần trắc nghiệm tìm giá trị lớn nhất (GTLN) của biểu thức

Câu 1. Giá trị lớn nhất của biểu thức sau: A = -3 - |1,6 – x|

A. – 2

B. -3,2

C. -3                              

D. -1

ĐÁP ÁN

Đáp án: C

Câu 2Giá trị lớn nhất của biểu thức là 

A.2                                

B.  

C. 5                     

D.  

ĐÁP ÁN

Đáp án: D

Câu 3: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau: B = 5 - |5x + 3|

A. 3

B. 4

C. 5                     

D. 6

ĐÁP ÁN

Đáp án : C 

Câu 4: Tìm GTLN của biểu thức sau: E = |x + 5000| - |x – 3000|

A. 8000

B. 5000

C. 7000                         

D. 6000

ĐÁP ÁN

Đáp án: A

Câu 5: Tìm GTLN của biểu thức sau: L = 15 - 4|x – 3|

A. 13

B. 14

C. 19                             

D. 15

ĐÁP ÁN

Đáp án: D

Câu 6:  Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau: P = 9 - |7x + 3|

A. 9

B. 7                               

C. 5                               

D. 3

ĐÁP ÁN

Đáp án: A  

Câu 7: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau: Z = 2,25− |1+2x|

A. 2,26

B. 2,2          

C. 2,25                          

D. 1,24

ĐÁP ÁN

Đáp án: C

3.2. Phần tự luận tìm giá trị lớn nhất (GTLN) của biểu thức

Bài 1: Tìm GTLN của biểu thức D = |x + 4000| - |x – 1000|

ĐÁP ÁN

Ta có:

D = |x + 4000| - |x – 1000| ≤ |x + 4000 – (x – 1000)| (áp dụng tính chất ở phần lý thuyết)

Vì | x + 4000 – (x – 1000)| = | x + 4000 – x + 1000| = |5000| = 5000

Suy ra D ≤ 5000

Vậy GTLN của D là 5000.

 

Bài 2: Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức sau:    

ĐÁP ÁN

Do  |2x−3| ≥0 với ∀x nên ta có:

 3 + |2x−3| ≥ 3 + 0 = 3

Suy ra:   
Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi: |2x−3|= 0 ⇔ x = 2x - 3 = 0 ⇔ x =  

Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức E là    khi x =   

Bài 3: Tìm giá trị của x và y để biểu thức    có giá trị lớn nhất.

ĐÁP ÁN

Vì |2x+7| ≥0 ; |5y+9| ≥ 0 với ∀ x, y nên ta có: ;  ;

|2x+7| + |5y+9| ≥0 ;  ∀x, y 

⇒ |2x+7| + |5y+9| + 14 ≥ 0 + 14; ∀ x, y 

 ≤   , ∀x, y;

Suy ra:     , ∀x, y;

Dấu “=” xảy ra khi  
Vậy F đạt GTLN là khi x=  và y=  

Bài 4: Giá trị lớn nhất của biểu thức G = -2 - |1,6 – x|

ĐÁP ÁN

G = -2 - |1,6 – x|

Vì |1,6 – x| ≥ 0; ∀ x

⇒ -|1,6 – x| ≤ 0; ∀ x

⇒ - 2 -|1,6 – x| ≤ - 2 – 0 = -2; ∀x

Do đó G ≤ - 2; ∀ x

Dấu “=” xảy ra khi 1,6 – x = 0 ⇒ x = 1,6

Vậy giá trị lớn nhất của G là -2 khi x = 1,6.

Bài 5: Tìm GTLN của biểu thức J = |x + 500| - |x – 300|

ĐÁP ÁN

Ta có:

D = |x + 500| - |x – 300| ≤ |x + 500 – (x – 300)| (áp dụng tính chất ở phần lý thuyết)

Vì | x + 500 – (x – 300)| = | x + 500 – x + 300| = |800| = 800

Suy ra D ≤ 800

Vậy GTLN của D là 800.

Bài 6:  Tìm giá trị lớn nhất P = 3 - |7x + 5|

ĐÁP ÁN

Ta có: P = 3 - |7x + 5|

Vì |7x + 5| ≥ 0 , ∀ x;

⇒ -|7x + 5| ≤ 0, ∀ x

⇒ -|7x + 5| + 3 ≤ 3, ∀ x

⇒ 3 - |7x + 3| ≤ 3, ∀ x

Suy ra B ≤ 3, ∀ x

Vậy GTLN của B là 3, khi |7x + 5| = 0, nghĩa là 7x + 5 = 0 ⇒ x =  

  

Bài 7: Giá trị lớn nhất của biểu thức  là bao nhiêu?

ĐÁP ÁN

Ta có: |2x - 3| ≥ 0 ,∀ x

⇒ |2x – 3| + 5 ≥ 0 + 5 = 5, ∀ x

, ∀ x (lấy 1 chia cả hai vế, bất đẳng thức đổi dấu)

Suy ra  R  , ∀ x 

Dấu “=” xảy ra khi 2x – 3 = 0 hay x =  

Vậy giá trị lớn nhất của R là  khi x =  

 

Trên đây là cách tìm giá trị lớn nhất của biểu thức cùng một số dạng bài tập thường gặp. Hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn thuận lợi trong quá trình học tập và giúp cho các bạn có thể dễ dàng giải một số dạng toán liên quan đến bài viết này.


Chịu trách nhiệm nội dung: GV Nguyễn Thị Trang

Tác giả: Liên Trịnh

Cách tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức chi tiết nhất
Cách nhân hai đơn thức chuẩn và đầy đủ nhất