Picture of the author
Picture of the author
SGK Toán 7»Đường Thẳng Vuông Góc. Đường Thẳng Song ...»Tính chất của hai góc đối đỉnh & bài tập...

Tính chất của hai góc đối đỉnh & bài tập toán ứng dụng

Hai góc đối đỉnh có tính chất gì? Người ta có thể ứng dụng những tính chất này như nào? VOH Giáo Dục sẽ cùng bạn tìm hiểu kiến thức hình học của chương trình lớp 7.

Xem thêm

Tính chất của hai góc đối đỉnh được áp dụng rất nhiều vào việc tính số đo góc cũng như các bài tập khác trong môn toán hình lớp 7 và môn toán hình nói chung. Vì vậy nếu chúng ta không nắm được tính chất của hai góc đối đỉnh thì sẽ rất khó khăn khi làm các bài tập có liên quan đến chủ đề này. Vậy hai góc đối đỉnh có tính chất gì? Chúng ta sẽ cùng VOH Giáo Dục tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.


1. Tính chất của hai góc đối đỉnh

- Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Ví dụ minh họa:

tinh-chat-cua-hai-goc-doi-dinh-va-cac-dang-toan-ung-dung-1

Từ hình vẽ trên, ta thấy: Hai đường thẳng u và v cắt nhau tại F tạo thành 4 góc. Từ 4 góc đó sẽ tạo nên 2 cặp góc đối đỉnh, đó là:   ,  

Và:   ,  =  

» Xem thêm: Hai góc đối đỉnh là gì? Hai góc đối đỉnh có bằng nhau không?

2. Chứng minh tính chất của hai góc đối đỉnh

Giả thiết: Hai góc đối đỉnh

Kết luận: bằng nhau

Ta có hình vẽ sau: 

tinh-chat-cua-hai-goc-doi-dinh-va-cac-dang-toan-ung-dung-2

Ta cần chứng minh :   ,  =  

* Chứng minh:

Từ hình vẽ ta thấy: 

  + = 180o (hai góc kề bù)

Suy ra:   =  180o (1)

Mặt khác, ta có:   = 180o (hai góc kề bù)

Suy ra:   =  180o (2)

Từ (1) và (2) ta suy ra:    =  =  180o 

Vậy:   =  

Tương tự, ta có:

   = 180o (hai góc kề bù)

Suy ra:    = 180o -  (3)

Mặt khác, ta có:  =  180o ( 2 góc kề bù)

Suy ra:  =  180o -   (4)

Từ (3) và (4) ta suy ra:    = = 180o -  

Vậy:    =  

Từ những điều trên ta suy ra:   =  ,    =  (đpcm)

3. Phương pháp giải các dạng bài tập liên quan đến tính chất của hai góc đối đỉnh

3.1. Dạng 1: Xác định các cặp góc bằng nhau

*Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất của hai góc đối đỉnh đã trình bày ở phần lý thuyết để chỉ ra các cặp góc đối đỉnh

Ví dụ: Chỉ ra các cặp góc bằng nhau trong hình vẽ sau:

tinh-chat-cua-hai-goc-doi-dinh-va-cac-dang-toan-ung-dung-3

Giải:

Quan sát hình vẽ trên, ta thấy: 

-    ,  là hai cặp góc đối đỉnh với đỉnh F

- , là 2 cặp góc đối đỉnh với đỉnh B

Mà theo tính chất của hai góc đối đỉnh thì:   ,  =  ,   =  ,  =  

Vậy các cặp góc bằng nhau trong hình vẽ trên là:   ,  =  ,   =  ,  =  

3.2. Dạng 2: Tính số đo góc liên quan đến tính chất của hai góc đối đỉnh

*Phương pháp giải:

Vận dụng các kiến thức về tính chất của hai góc đối đỉnh cũng như các kiến thức đã được học như hai góc kề bù,.... để giải bài tập.

Ví dụ: Cho hình vẽ sau:

tinh-chat-cua-hai-goc-doi-dinh-va-cac-dang-toan-ung-dung-4

Biết rằng v // t và   = 55o. Tính số đo của góc    và   

Giải:

Ta có:   =  (hai góc đối đỉnh)

Mà   = 55o , suy ra:   = 55o

Mặt khác, ta có:   =  (hai góc so le trong)

Mà    = 55o , suy ra:   = 55o 

Ta lại có:   +  = 180o (hai góc kề bù)

Mà   = 55o, suy ra:   = 180o = 180o - 55o = 125o

Vậy số đo của hai góc cần tính là:    = 55o và   = 125o

4. Một số bài tập vận dụng về tính chất của hai góc đối đỉnh

4.1. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

A. Hai góc bằng nhau thì chắc chắn là hai góc đối đỉnh

B. Hai góc đối đỉnh thì chắc chắn bằng nhau

C. Hai góc đối đỉnh thì có thể bằng nhau hoặc không bằng nhau

D. Cả A, B, C đều sai

ĐÁP ÁN

Chọn đáp án: B. Hai góc đối đỉnh thì chắc chắn bằng nhau

Câu 2: Hai đường thẳng u và v cắt nhau tại G tạo thành 4 góc trong đó có một góc bằng 90o. Khi đó phát biểu nào sau đây là phát biểu đúng:

A. Số đo của ba góc còn lại cũng bằng 90o 

B. Số đo của một trong ba góc còn lại nhỏ hơn 90o 

C. Ba góc còn lại có tổng số đo bằng 270o 

D. A và C đúng, B sai

ĐÁP ÁN

Chọn đáp án: A. Số đo của ba góc còn lại cũng bằng 90o  

Câu 3: Cho góc = 75o . Khi đó góc đối đỉnh với góc   có số đo :

A. nhỏ hơn 75o 

B. bằng  75o 

C. nhỏ hơn hoặc bằng  75o 

D. bằng  75o 

ĐÁP ÁN

Chọn đáp án: B. bằng  75o   

Câu 4: Biết rằng góc đối đỉnh của góc   có số đo bằng 55o . Vậy số đo của góc   có số đo bằng bao nhiêu?

A. 35o 

B. 125

C. 55o 

D. 90o 

ĐÁP ÁN

Chọn đáp án: C. 55o

Câu 5: Có một học sinh phát biểu như sau: Hai góc bằng nhau có thể là hai góc đối đỉnh hoặc không phải là hai góc đối đỉnh nhưng hai góc đối đỉnh thì chắc chắn bằng nhau. Theo em, bạn học sinh đó phát biểu như vậy là đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

ĐÁP ÁN

Chọn đáp án: A. Đúng

4.2. Bài tập tự luận

Bài 1: Cho hai đường thẳng FI và TR cắt nhau tại Q tạo thành 4 góc và trong 4 góc tạo thành có 1 góc có số đo bằng 60o như hình vẽ sau:

tinh-chat-cua-hai-goc-doi-dinh-va-cac-dang-toan-ung-dung-5

a. Hãy chỉ ra các cặp góc đối đỉnh bằng nhau trong hình vẽ trên

b. Hãy cho biết số đo của các góc vừa kể tên ở trên.

ĐÁP ÁN

a. Các cặp góc đối đỉnh bằng nhau trong hình vẽ trên là:  =  ,  =  

b. 

Vì   =  (hai góc đối đỉnh bằng nhau)

mà   = 60o nên   = 60o 

mặt khác, ta có:   +  = 180o (hai góc kề bù)

Mà   = 60o nên   = 180o = 180o - 60o = 120o 

Ta lại có:   =  (hai góc đối đỉnh bằng nhau)

Mà   = 120o nên    = 120o 

Vậy số đo của các góc cần tìm là:   =  = 60o và   =  = 120o 

Bài 2: Cho hình vẽ như sau:

tinh-chat-cua-hai-goc-doi-dinh-va-cac-dang-toan-ung-dung-6

Tính số đo của tất cả các góc có trong hình vẽ trên biết rằng tam giác VOH là tam giác đều.

ĐÁP ÁN

Vì ΔVOH là tam giác đều nên ta có: = = = 60o 

Mặt khác, vì  là hai góc đối đỉnh nên theo tính chất của hai góc đối đỉnh ta có:  =  = 60o 

Ta lại có: +  = 180o (hai góc kề bù)

Mà   = 60o nên suy ra:  = 180o -  = 180o - 60o = 120o 

 vì là hai góc đối đỉnh nên theo tính chất của hai góc đối đỉnh ta có:  =  = 120o 

Vậy số đo tất cả các góc trong hình  vẽ trên là: 

  = 60o , = 120o  ,  = 60o ,   = 120o ,    = 60o  = 60o .

Trên đây là toàn bộ kiến thức về tính chất của hai góc đối đỉnh và các dạng bài tập liên quan cùng với một số câu hỏi trắc nghiệm cũng như các bài tập tự luận có lời giải chi tiết, dễ hiểu. Hy vọng thông qua những kiến thức đã trình bày ở trên sẽ giúp các bạn học sinh hiễu rõ hơn về tính chất của hai góc đối đỉnh. Qua đó sẽ vận dụng thành công vào giải các bài tập có liên quan đến  chủ đề này.


Chịu trách nhiệm nội dung: GV Nguyễn Thị Trang

Tác giả: Liên Trịnh

Hai góc đối đỉnh là gì? Hai góc đối đỉnh có bằng nhau không?
Thế nào là hai đường thẳng vuông góc? Cách vẽ hai đường thẳng vuông góc