Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 11»Khúc Xạ Ánh Sáng»Bài Tập Bài 26: Khúc Xạ Ánh Sáng»Giải bài tập SGK Vật lý 11 Bài 2 Trang 1...

Giải bài tập SGK Vật lý 11 Bài 2 Trang 166

Xem thêm

Đề bài

Bài 2 (trang 166 SGK Vật Lý 11) : 

Chiết suất tỉ đối n21 của môi trường  (2) đối với môi trường (1) là gì ?

Đáp án và lời giải

- Tỉ số không đổi    trong hiện tượng khúc xạ gọi là chiết suất tỉ đối n21 của môi trường (2), (chứa tia khúc xạ) đối với môi trường (1) (chứa tia tới).

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Vật Lý

Giải bài tập SGK Vật lý 11 Bài 1 Trang 166
Giải bài tập SGK Vật lý 11 Bài 3 Trang 166
Xem lại kiến thức bài học