Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 11»Khúc Xạ Ánh Sáng»Bài Tập Bài 26: Khúc Xạ Ánh Sáng»Giải bài tập SGK Vật lý 11 Bài 9 Trang 1...

Giải bài tập SGK Vật lý 11 Bài 9 Trang 167

Xem thêm

Đề bài

Bài 9 (trang 167 SGK Vật Lý 11): 

Một tia sáng được chiếu đến điểm giữa của mặt trên một khối lập phương trong suốt, chiết suất n = 1,5 (hình 26.9). Tìm góc tới i lớn nhất để tia khúc xạ vào trong khối còn gặp mặt đáy của khối.

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Đáp án và lời giải

Gọi độ dài cạnh lập phương là a.

Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng tại I.

Ta có:  1.sini = nsinr

khi imax thì rmax

từ hình vẽ, ta có:

 

 

bai-26-khuc-xa-anh-sang-bt-4

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Vật Lý

Giải bài tập SGK Vật lý 11 Bài 8 Trang 167
Xem lại kiến thức bài học