Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 11»Khúc Xạ Ánh Sáng»Bài Tập Bài 26: Khúc Xạ Ánh Sáng»Giải bài tập SGK Vật lý 11 Bài 6 Trang 1...

Giải bài tập SGK Vật lý 11 Bài 6 Trang 166

Xem thêm

Đề bài

Bài 6 (trang 166 SGK Vật Lý 11): 

Tia sáng truyền từ nước và khúc xạ ra không khí. Tia khúc xạ và tia phản xạ ở mặt nước vuông góc với nhau. Nước có chiết suất là 4/3. Góc tới của tia sáng là bao nhiêu (tình tròn số)?

A. 37o

B. 42o

C. 53o

D. Một giá trị khác A, B, C.

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Đáp án và lời giải

(1) môi trường nước, (2) môi trường không khí.

Tia khúc xạ và tia phản xạ ở mặt nước vuông góc nhau  

Ta có: cosi = sinr

•  

•     

bai-26-khuc-xa-anh-sang-bt-2a

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Vật Lý

Giải bài tập SGK Vật lý 11 Bài 5 Trang 166
Giải bài tập SGK Vật lý 11 Bài 7 Trang 166
Xem lại kiến thức bài học