Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 11»Khúc Xạ Ánh Sáng»Bài Tập Bài 26: Khúc Xạ Ánh Sáng»Giải bài tập SGK Vật lý 11 Bài 5 Trang 1...

Giải bài tập SGK Vật lý 11 Bài 5 Trang 166

Xem thêm

Đề bài

Bài 5 (trang 166 SGK Vật Lý 11): 

Một tia sáng truyền đến mặt thoáng của nước. Tia này có một tia phản xạ ở mặt thoáng và tia khúc xạ.

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Người vẽ các tia sáng này quên ghi lại chiều truyền trong hình 26.7. Tia nào dưới đây là tia tới?

A. Tia S1I     

B. Tia S2I     

C. Tia S3I     

D. Tia S1I, S2I, S3I đều có thể là tia tới.

Đáp án và lời giải

Chọn B

Tia tới là S2I

bai-26-khuc-xa-anh-sang-bt-1

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Vật Lý

Giải bài tập SGK Vật lý 11 Bài 4 Trang 166
Giải bài tập SGK Vật lý 11 Bài 6 Trang 166
Xem lại kiến thức bài học