Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 11»Khúc Xạ Ánh Sáng»Bài Tập Bài 26: Khúc Xạ Ánh Sáng»Giải bài tập SGK Vật lý 11 Bài 8 Trang 1...

Giải bài tập SGK Vật lý 11 Bài 8 Trang 167

Xem thêm

Đề bài

Bài 8 (trang 167 SGK Vật Lý 11): 

Một cái thước được cắm thẳng đứng vào bình đựng nước có đáy phẳng ngang. Phần thước nhô khỏi mặt nước dài 4 cm. Chếch ở phía trên có một ngọn đèn. Bóng của thước trên mặt nước dài 4cm và ở đáy dài 8 cm. Tính chiều sâu của nước trong bình. Chiết suất của nước là 4/3.

Đáp án và lời giải

AB là thước, trong đó AH là phần trên không khí, HB ở trong nước. Bóng của thước trên mặt nước là HI, trên đáy bể là BA’.

Áp dụng định luật khúc xạ tại I.

 

Chiều sâu của nước IO = OA’cosr  6,4 cm.

bai-26-khuc-xa-anh-sang-bt-3

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Vật Lý

Giải bài tập SGK Vật lý 11 Bài 7 Trang 166
Giải bài tập SGK Vật lý 11 Bài 9 Trang 167
Xem lại kiến thức bài học