Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 13: Điện Năng - Công Của Dòn...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 1 Trang 37...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 1 Trang 37

Xem thêm

Đề bài

Bài C1 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 37

Quan sát hình 13.1 SGK và cho biết:

- Dòng điện thực hiện công cơ học trong hoạt động của các các dụng cụ và thiết bị điện nào?

- Dòng diện cung cấp nhiệt lượng trong hoạt động của các dụng cụ và thiết bị điện nào?

Đáp án và lời giải

Trong hoạt động của máy khoan, máy bơm nước, dòng điện thực hiện công cơ học

Trong hoạt động của nồi cơm điện, bàn là và mỏ hàn, dòng điện cung cấp nhiệt lượng

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 37
Xem lại kiến thức bài học