Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 13: Điện Năng - Công Của Dòn...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 38...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 38

Xem thêm

Đề bài

Bài C3 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 38

Hãy chỉ ra trong hoạt động của mỗi dụng cụ điện trong bảng 1 SGK, phần năng lượng nào được biến đổi từ điện năng là có ích, là vô ích.

Đáp án và lời giải

bai-13-dien-nang-cong-cua-dong-dien-bt-1

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 37
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 4 Trang 38
Xem lại kiến thức bài học