Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 13: Điện Năng - Công Của Dòn...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 7 Trang 39...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 7 Trang 39

Xem thêm

Đề bài

Bài C7 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 39

Một bóng đèn có ghi 220V - 75W được thắp sáng liên tục có hiệu điện thế 220V trong 4 giờ. Tính lượng điện năng mà bóng đèn này sử dụng và số đếm của công tơ trong trường hợp này.

Đáp án và lời giải

Vì U = Uđm= 220V

Nên

Lượng điện năng mà bóng đèn sử dụng là

Số đếm của công tơ điện là 0,3

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 6 Trang 39
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 8 Trang 39
Xem lại kiến thức bài học