Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 13: Điện Năng - Công Của Dòn...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 5 Trang 38...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 5 Trang 38

Xem thêm

Đề bài

Bài C5 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 38

Xét đoạn mạch được đặt vào hiệu điện thế U, dòng điện chạy qu nó có cường độ I và công suất điện của đoạn mạch này là P. Hãy chứng tỏ rằng, công của dòng điện sản ra ở đoạn mạch này, hay điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ, được tính bằng công thức A = .t = UIt.

Đáp án và lời giải

Công suất P là đại lượng đặc trưng cho tốc độ thực hiện công, được tính bằng công thực hiện được trong một đơn vị thời gian:

Nên A= U.I.t 

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 4 Trang 38
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 6 Trang 39
Xem lại kiến thức bài học