Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 13: Điện Năng - Công Của Dòn...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 8 Trang 39...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 8 Trang 39

Xem thêm

Đề bài

Bài C8 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 39

Một bếp điện hoạt động liên tục trong 2 giờ ở hiệu điện thế 220V. Khi đó số chỉ của công tơ điện tăng thêm 1,5 số. Tính lượng điện năng mà bếp điện sử dụng, công suẩt của bếp điện, và cường độ dòng điện chạy qua bếp trong thời gian trên.

Đáp án và lời giải

Đổi 2 giờ = 2h = 2.3600s = 7200s

Lượng điện năng mà bếp điện sử dụng là: A = 1,5kWh = 1,5.3 600 000 = 5,4.106 J

Công suất của bếp điện:

Cường độ dòng điện chạy qua bếp là:

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 7 Trang 39
Xem lại kiến thức bài học