Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 13: Điện Năng - Công Của Dòn...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 37...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 37

Xem thêm

Đề bài

Bài C2 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 37

Các dụng cụ điện khi hoạt động đều biến đổi điện năng thành các dạng năng lượng khác. Hãy chỉ ra các dạng năng lượng được biến đổi từ điện năng trong hoạt động của mỗi dụng cụ điện ở bảng 1 SGK.

Đáp án và lời giải

Dụng cụ diện

Điện năng được biến đổi thành dạng năng lượng nào?

Bóng đèn dây tóc

Nhiệt năng và quang năng

Đèn LED

Quang năng (chiếm phần lớn) và nhiệt năng

Nồi cơm điện, bàn là

Nhiệt năng (phần lớn) và quang năng (một phần nhỏ cho các đèn tín hiệu)

Quạt điện, máy bơm nước.

Cơ năng (chiếm phần lớn) và nhiệt năng.

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 1 Trang 37
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 38
Xem lại kiến thức bài học