Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 12: Công Suất Điện»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 34...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 34

Xem thêm

Đề bài

Bài C2 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 34

Hãy nhớ lại kiến thức ở lớp 8 và cho biết oat là đơn vị của đại lượng nào?

Đáp án và lời giải

Oát là đơn vị của công suất  

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 1 Trang 34
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 34
Xem lại kiến thức bài học