Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 12: Công Suất Điện»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 6 Trang 36...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 6 Trang 36

Xem thêm

Đề bài

Bài C6 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 36

Trên một bóng đèn có ghi 220V – 75W

- Tính cường độ dòng điện qua bóng đèn và điện trở của nó khi đèn sáng bình thường

- Có thể dùng cầu trì loại 0,5A cho bóng đèn này được hay không? Vì sao?

Đáp án và lời giải

- Khi đèn sáng bình thường thì công suất tiêu thụ (P) của đèn bằng công suất định mức 75W

Ta có:

Cường độ dòng điện qua bóng đèn là:

Điện trở khi đèn sáng bình thường là:

- Có thể dùng cầu trì loại 0,5A cho bóng đèn này vì nó đảm bảo cho đèn hoạt động bình thường và sẽ nóng chảy, tự động ngắt mạch khi đoản mạch.

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 5 Trang 36
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 7 Trang 36
Xem lại kiến thức bài học