Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 12: Công Suất Điện»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 8 Trang 36...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 8 Trang 36

Xem thêm

Đề bài

Bài C8 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 36

Một bếp điện hoạt động bình thường khi được mắc với U = 220V và khi đó R = 48,4Ω. Tính công suất của bếp điện?

Đáp án và lời giải

Cường độ dòng điện qua bếp:

Công suất của bếp điện:

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 7 Trang 36
Xem lại kiến thức bài học