Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 12: Công Suất Điện»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 7 Trang 36...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 7 Trang 36

Xem thêm

Đề bài

Bài C7 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 36

Khi mắc 1 bóng đèn vào U – 12V thì dòng điện chạy qua I= 0,4A. Tính công suất của bóng đèn và R?

Đáp án và lời giải

Công suất của bóng đèn

Điện trở của bóng đèn

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 6 Trang 36
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 8 Trang 36
Xem lại kiến thức bài học