Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 12: Công Suất Điện»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 4 Trang 35...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 4 Trang 35

Xem thêm

Đề bài

Bài C4 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 35

Từ các số liệu trong bảng 2 (SGK), hãy tính UI đối với mỗi bóng đèn và so sánh tích này với công suất định mức của đèn đó khi bỏ qua sai số của các phép đo

Đáp án và lời giải

- Với bóng đèn 1, ta có: U1.I1 = 6.0,82 = 49,2 W

- Với bóng đèn 2, ta có : U2.I2 = 6.0,51 = 3,06W

Tích UI đối với mỗi bóng đèn có giá trị bằng công suất định mức ghi trên bóng đèn.

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 34
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 5 Trang 36
Xem lại kiến thức bài học