Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 12: Công Suất Điện»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 34...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 34

Xem thêm

Đề bài

Bài C3 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 34

Một dụng cụ điện hoạt động càng mạnh thì công suất của nó càng lớn. Hãy cho biết:

- Một bóng đèn có thế lúc sáng mạnh, lúc sáng yếu thì trong trường hợp nào bóng đèn đó có công suất lớn hơn?

- Một bếp điện được điều chỉnh lúc nóng nhiều hơn, lúc nóng ít hơn thì trong trường hợp nào bếp có công suất nhỏ hơn?

Đáp án và lời giải

- Trong trường hợp bóng đèn sáng hơn thì có công suất lớn hơn.

- Trong trường hợp bếp điện nóng ít hơn thì có công suất nhỏ hơn.

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 34
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 4 Trang 35
Xem lại kiến thức bài học