Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 12: Công Suất Điện»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 5 Trang 36...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 5 Trang 36

Xem thêm

Đề bài

Bài C5 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 36

Xét trường hợp đoạn mạch có điện trở R, hãy chứng tỏ rằng công suất điện của đoạn mạch được tính theo công thức:

Đáp án và lời giải

Ta có

Vậy

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 4 Trang 35
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 6 Trang 36
Xem lại kiến thức bài học