Dấu ấn 15 năm chương trình bình ổn thị trường tại TPHCM