Có một thời người ta gọi là thời Radio 08:42

Có một thời người ta gọi là thời Radio

Âm thanh từ Radio đã từng một thời phủ sóng khắp Thành Phố, nhà nhà người người nghe Đài. Theo thời gian nó đã trở thành một phần kí ức sâu đậm trong lòng các thế hệ...