Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Khi ChatGPT tâm sự... 15:12

Khi ChatGPT tâm sự...

Bài báo đầu tiên được viết bằng công nghệ AI, một bức tâm thư gửi đến loài người với cam kết "là đầy tớ trung thành của loài người".