Nếu chỉ còn một ngày để sống... 15:58

Nếu chỉ còn một ngày để sống...

Cuộc sống mong manh, quý giá và khó đoán. Mỗi ngày được sống là một món quà, mà đôi khi chúng ta quên mất phải trân trọng.