Huyện Hóc Môn phát triển đột phá sản phẩm OCOPArticle thumbnail

Huyện Hóc Môn phát triển đột phá sản phẩm OCOP

30/11/2023
30:00
Tính đến nay, Hóc Môn có tất cả 28 sản phẩm OCOP được công nhận.

Tính đến nay, Hóc Môn có tất cả 28 sản phẩm OCOP được công nhận.