Các bác sĩ ở Anh tiếp tục đình công vào tháng 6

Tin liên quan