Israel đánh chặn tên lửa từ miền Nam Liban

Tin liên quan