Israel không kích tỉnh Aleppo của Syria

Tin liên quan