Mỹ thoát vỡ nợ, thị trường và giới đầu tư yên tâm

Tin liên quan