Trung Quốc công bố Sách Trắng về quan hệ quốc tế

VOH - Ngày 26/9, Văn phòng báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc đã phát hành Sách Trắng với chủ đề "Cộng đồng toàn cầu vì tương lai chung: Đề xuất và hành động của Trung Quốc”

Theo Tân Hoa Xã, Sách Trắng do chính phủ Trung Quốc công bố mở ra một cách tiếp cận mới trong quan hệ quốc tế, cung cấp những ý tưởng mới về quản trị toàn cầu và mở ra những triển vọng mới cho trao đổi quốc tế, vạch ra kế hoạch chi tiết mới cho một thế giới tốt đẹp hơn.

Sách Trắng nhấn mạnh, Trung Quốc kiên trì con đường phát triển hòa bình và hy vọng các nước sẽ cùng nhau đi trên con đường này. Chỉ cùng nhau tìm kiếm hòa bình, bảo vệ hòa bình và chia sẻ hòa bình thì tất cả các nước mới có thể đạt được mục tiêu phát triển của mình và đóng góp nhiều hơn cho thế giới.

Trung Quốc công bố Sách Trắng về quan hệ quốc tế
Sách Trắng có tựa đề “Cộng đồng toàn cầu cùng chung tương lai: Các đề xuất và hành động của Trung Quốc” - Ảnh: Global Times

Khái niệm "cộng đồng toàn cầu vì tương lai chung" như tựa đề Sách Trắng cũng được đề cập cụ thể. Theo đó, đây là một thế giới cởi mở và bao trùm, đảm bảo công bằng và công lý, cùng tồn tại hài hòa, đa dạng và học hỏi lẫn nhau.

Trung Quốc cho rằng dù là nước láng giềng hay ở xa, nước lớn hay nhỏ, nước phát triển hay đang phát triển, thì tất cả đều đang hình thành một cộng đồng lợi ích đan xen, cùng nhau đoàn kết hợp tác và cùng có lợi. 

Trong Sách Trắng, Trung Quốc đã đưa ra đề xuất 5 điểm nhằm xây dựng một cộng đồng toàn cầu như khái niệm trên tại các lĩnh vực hợp tác, môi trường an ninh, phát triển, trao đổi giữa các nền văn minh và hệ sinh thái.