Vừa xảy ra động đất tại Vân Nam, chỉ cách huyện Bát Xát khoảng 42km

Tin liên quan