Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thành lập Trung tâm Thông tin Thương mại Châu Âu

    (VOH) - Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam vừa khánh thành Trung tâm thông tin Thương mại Châu Âu tại tại tòa nhà Euro Centre, Mạc Đĩnh Chi, Quận 1 vào hôm qua 9/7.

    Ông Alain Cany, Chủ tịch EuroCham Việt Nam

    Việc thành lập trung tâm thông tin sẽ góp phần hỗ trợ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với Châu Âu và mang thị trường Châu Âu đến gần hơn với thị trường Việt Nam như: thiết lập nguồn thông tin bền vững và dễ tiếp cận về thị trường Châu Âu cho các doanh nghiệp phía Nam Việt Nam; cung cấp thông tin về thương mại và thị trường Châu Âu tới các Hiệp hội Doanh nghiệp và các doanh nghiệp hội viên, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam; Có chức năng như một thư viện, cung cấp cơ sở dữ liệu từ nhiều nguồn của các đối tác.

    Ngọc Lê