Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tích hợp thông tin giao tiếp giữa người dân và chính quyền TPHCM

    (VOH) - Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM trong 6 tháng đầu năm 2016 vào chiều 7/7, Phó Giám đốc - Lê Quốc Cường cho biết, Sở đã triển khai hàng loạt chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch trọng tâm ngành thông tin truyền thông giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.

    Về lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, hộp thư điện tử khả dụng trong công việc của công chức, viên chức chiếm tỷ lệ 84,5%. Đến nay, 222 đơn vị Thành phố trao đổi hơn 900.000 văn bản điện tử qua môi trường mạng; triển khai hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến cho 44 đơn vị văn phòng UBND Thành phố, 24 quận – huyện, 19 sở, ban ngành.

    Trong 6 tháng cuối năm 2016, Sở tiếp tục thực hiện đề án xây dựng khu công viên phần mềm Quang Trung 2; hoàn thiện đề án quản lý nội dung thông tin trên Internet giai đoạn 2016-2020; chương trình xây dựng hệ thống thông tin quản lý hạ tầng bưu chính, viễn thông tại TPHCM giai đoạn 2016-2020; đề xuất triển khai hệ thống tích hợp thông tin giao tiếp giữa người dân và chính quyền TPHCM… Sở tập trung rà soát, triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, khắc phục tồn tại trong ngành thông tin – truyền thông để tăng cường chỉ số đánh giá, xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số quản trị hành chính công (PAPI), chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin – truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT-Index).

    Tin, ảnh: Bá Nam