028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Toán, Học tập

Thế nào là số tròn chục? Tìm hiểu cách đọc, viết và các phép tính liên quan đến số tròn chục

Trong chương trình toán học, học sinh sẽ tìm hiểu về số tròn chục - những con số các em sẽ gặp nhiều ở mệnh giá tiền tệ. Cùng tìm hiểu cách đọc, viết và luyện tập các phép tính trong bài viết này.

1. Nhận biết số tròn chục

voh.com.vn-so-tron-chuc-0
Hàng và lớp của số tự nhiên 

Số tròn chục là số hai chữ số, thuộc lớp đơn vị, gồm hàng chục và hàng đơn vị. Hàng đơn vị luôn có giá trị bằng 0.

Có hai cách đọc số tròn chục:

  • Cách 1: Đọc chữ số ở vị trí hàng chục kết hợp sau đó là chữ “mươi”, ngoại trừ số mười – 10.
  • Cách 2: Đọc chữ số ở vị trí hàng chục kết hợp sau đó là chữ “chục”.

2. Các phép tính liên quan

2.1. Phép cộng số tròn chục

Khi thực hiện phép cộng hai số tròn chục, ta cộng theo thứ tự từ phải sang trái, cộng hàng đơn vị với hàng đơn vị, cộng hàng chục với hàng chục.

Ví dụ 1: 30 + 20 = ?

voh.com.vn-so-tron-chuc-1
 

0 cộng 0 bằng 0, ta viết 0

3 cộng 2 bằng 5, ta viết 5

Vậy 30 + 20 = 50

Ví dụ 2: 40 + 30 = ?

voh.com.vn-so-tron-chuc-2
 

0 cộng 0 bằng 0, ta viết 0

4 cộng 3 bằng 7, ta viết 7

Vậy 40 + 30 = 70

2.2. Phép trừ số tròn chục

Khi thực phép trừ hai số tròn chục, ta trừ theo thứ tự từ phải sang trái, trừ hàng đơn vị với hàng đơn vị, trừ hàng chục với hàng chục.

Ví dụ 1: 40 - 10 = ?

voh.com.vn-so-tron-chuc-3
 

0 trừ 0 bằng 0, ta viết 0

4 trừ 1 bằng 3, ta viết 3

Vậy 40 - 10 = 30

Ví dụ 2: 80 - 20 = ?

voh.com.vn-so-tron-chuc-4
 

0 trừ 0 bằng 0, ta viết 0

8 trừ 2 bằng 6, ta viết 6

Vậy 80 - 20 = 60

3. Một số bài tập về số tròn chục

Bài 1: Tính nhẩm

20 + 70 = ?

Nhẩm: 2 chục + 7 chục = 9 chục

Vậy 20 + 70 = 90

40 + 10 = ?

Nhẩm: 4 chục + 1 chục = 5 chục

Vậy 40 + 10 = 50

50 - 30 = ?

Nhẩm: 5 chục - 3 chục = 2 chục

Vậy 50 - 30 = 20

90 - 50 = ?

Nhẩm: 9 chục - 5 chục = 4 chục

Vậy 90 - 50 = 40

Bài 2: Thực hiện phép so sánh

50 - 10 và 20

Ta có 50 - 10 = 40

4 > 2, 0 = 0

Vậy 40 > 20 nên 50 - 10 > 20

40 - 10 và 40

Ta có 40 - 10 = 30

3 < 4, 0 = 0

Vậy 30 < 40 nên 40 - 10 < 40

30 và 50 - 20

Ta có 50 - 20 = 30

3 = 3, 0 = 0

Vậy 30 = 30 nên 30 = 50 - 20

Bài 3: Giải bài toán có lời văn

Hoa có 30 cái kẹo, chị Hoa cho thêm 20 cái nữa, sau đó Hoa mời Minh 10 cái. Hỏi số kẹo Hoa có là bao nhiêu?

Giải:

Số kẹo Hoa có sau khi được chị cho thêm 20 cái là:

30 + 20 = 50 (cái)

Số kẹo Hoa còn lại sau khi cho Minh 10 cái là:

50 - 10 = 40 (cái)

Vậy số kẹo mà Hoa có là: 40 cái

Đáp số: 40 cái

----------------------------

Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các em học sinh trong quá trình tự học và ôn tập tại nhà.

Xem thêm: