Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: Quan tâm đến chính sách ưu đãi nguồn nhân lực

(VOH) - Qua quá trình nghiên cứu, bà Nguyễn Thanh Xuân - Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM tham gia góp ý một số nội dung cụ thể trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đó là về định hướng phát triển đất nước, quan tâm đến chính sách ưu đãi trong việc đầu tư nguồn nhân lực và nguồn nhân lực chất lượng cao trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực khoa học - công nghệ cũng như là đổi mới nâng cao chất lượng công tác đào tạo, đặc biệt là đẩy mạnh hiệu quả trong ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và công nghệ thông tin để làm sao đẩy mạnh các giải pháp phát huy hiệu quả nội dung này trên các lĩnh vực.

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: Quan tâm đến chính sách ưu đãi nguồn nhân lực
Bà Nguyễn Thanh Xuân - Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM. Ảnh: M.P

"Qua nghiên cứu dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cá nhân tôi cũng thống nhất cao và tôi nhận định là văn kiện trình Đại hội lần này thể hiện được mục tiêu cũng như tầm nhìn tổng quát quá trình xây dựng rất công phu. Tôi thấy có nghiên cứu của các chuyên gia cũng như các nhà khoa học cũng như trên các lĩnh vực để văn kiện xác thực tế cũng như mang tầm nhìn chiến lược. Đồng thời các nội dung liên quan qua quá trình nghiên cứu cũng như từ thực tiễn của TPHCM, tôi xin tham gia góp ý một số nội dung cụ thể trong dự thảo báo cáo chính trị.

Về định hướng phát triển đất nước 2021- 2030, tôi thấy 12 định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn cũng nêu rất kỹ rõ về các nội dung. Nhưng trong quá trình sắp tới thì tôi mong là văn kiện cũng sẽ đề cập sâu và đặc biệt là cần khơi gợi và phát huy tiềm năng cũng như là tạo nguồn lực, tạo động lực phát triển đất nước để làm sao chúng ta phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Trong đó quan tâm đến vấn đề cơ chế trong lấy ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân đối với các định hướng chiến lược để làm sao sâu rộng và hiệu quả. Đặc biệt là trong vấn đề xây dựng văn kiện cũng nên có sự tham gia góp ý chuyên sâu của các chuyên gia và đặc biệt nữa là gắn với hoàn thiện hệ thống pháp luật của chúng ta trong thời gian vừa qua để thực hiện một cách hiệu quả.

Vấn đề thứ hai nữa là chúng tôi rất quan tâm đến chính sách ưu đãi trong việc đầu tư nguồn nhân lực và nguồn nhân lực chất lượng cao trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực khoa học - công nghệ cũng như là đổi mới nâng cao chất lượng công tác đào tạo, đặc biệt là đẩy mạnh hiệu quả trong ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và công nghệ thông tin để làm sao đẩy mạnh các giải pháp phát huy hiệu quả nội dung này trên các lĩnh vực.

 Vấn đề lớn thứ hai nữa là gắn với tăng trưởng kinh tế và cơ cấu lại nền kinh tế đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, tôi quan tâm làm sao có nhiều giải pháp hơn gắn với thực tiễn và phù hợp nâng cao chất lượng dự án quy hoạch. Trong đó quan tâm đến kết cấu vùng đặc biệt là hạ tầng phải đồng bộ và hiệu quả để kết nối nguồn kinh tế phát triển một cách bền vững. Trong đó quan tâm đến hạ tầng giao thông để liên kết các thành phố lớn với nhau, từ hạ tầng giao thông đó cũng sẽ có kết nối và khơi gợi phát triển kinh tế của từng khu vực ,đặc biệt nữa là các thành phố lớn các địa bàn trọng điểm.

Về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, tôi quan tâm đến chất lượng nguồn nhân lực đào tạo con người. Tôi thống nhất đồng tình cao của dự thảo nêu là kiên quyết sắp xếp lại các trường đại học cao đẳng. Thực tế hiện nay qua thực trạng cũng như là chất lượng hiệu quả công tác đào tạo, đặc biệt nữa là tôi quan tâm yếu tố đầu ra của sinh viên và nữa là vấn đề chất lượng nguồn nhân lực đào tạo và đề nghị có chính sách thu hút đãi ngộ giáo viên, cán bộ giáo dục, nhất là cán bộ giáo viên ở các vùng sâu, vùng xa, các dân tộc thiểu số.

Vấn đề thứ ba nữa là tôi đề nghị đối với phương hướng giải pháp thì lộ trình cải cách tiền lương hướng tới tiệm cận giá trị thị trường thì mức lương phải đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho người lao động đặc biệt nữa là chế độ tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức. Vì đây là một trong những cơ sở để đảm bảo hiệu quả công tác cán bộ và nâng cao và làm tao nâng cao chất lượng bộ máy của các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị.

Một vấn đề nữa là đối với hoàn thiện hệ thống pháp luật để nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, nguồn tài nguyên, thì tôi cũng đề nghị việc quản lý nhà nước mình phải công khai, minh bạch trong đó quan tâm đến việc sử dụng đất công, sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn, cũng như là quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả trong việc giao đất cho doanh nghiệp. Chúng ta phải tăng cường vấn đề quản lý nhà nước để nâng cao hiệu quả và chất lượng nội dung này. Đồng thời phải phát huy hơn nữa vai trò quản lý nhà nước, đặc biệt nữa là giải pháp phù hợp để chúng ta kiểm soát trong thông tin xấu độc trên mạng internet và mạng xã hội.

Vấn đề cuối cùng nữa là tôi thấy phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2021 2025, thì đối với chỉ tiêu sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh thì tôi đề nghị nên đưa hai nội dung có chỉ tiêu cụ thể của chỉ tiêu này. Trong đó điều quan tâm lớn nhất đó là chỉ tiêu đối với cư dân thành thị thì đưa tỉ lệ là 95% đến 100%, còn nông thôn là 93% đến 95% có nước sạch để sử dụng và nước hợp vệ sinh. Và trong thực tế hiện nay mình phải phân tích một cách đầy đủ về tình hình thực tế hiện nay ở vùng nông thôn vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nguồn nước sạch, cũng như là tình trạng khan hiếm nước ngọt và mùa khô, hạn hán và xâm nhập mặn. Thì các chỉ tiêu đưa ra thì mình phải đánh giá thực tế cũng như là luận giá được hiệu quả đạt được trong thời gian sắp tới.

Một vấn đề nữa là đối với giải pháp nâng cao chất lượng ý thức bảo vệ môi trường của người dân trong hệ thống chính trị, thì chúng tôi thấy công tác quản lý nhà nước của mình phải chặt chẽ và hiệu quả hơn. Đặc biệt nữa là đẩy mạnh các giải pháp trong phát huy vai trò của hệ thống chính trị và đối với những cá nhân liên quan đến hủy hoại môi trường, quan tâm đến chi trả dịch vụ môi trường và đặc biệt là tăng cường phát triển quản lý và bảo vệ tốt thảm xanh công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn các tỉnh thành và phát huy hiệu quả nội dung này để chúng ta thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới".

Tin liên quan