Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tái cử ủy viên Trung ương Đảng sẽ do Bộ Chính trị nghiên cứu, xem xét

  (VOH) - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký kết luận 60 của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, chính trị nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  Theo kết luận của Bộ Chính trị tại phiên họp ngày 3/10, xem xét đề nghị của Ban Tổ chức TƯ về việc xin ý kiến dự thảo hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng.

  hội nghị trung ương

  Độ tuổi nhân sự lần đầu tham gia cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội nói chung phải đủ tuổi công tác từ 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn 1 nhiệm kỳ.

  Những nhân sự được giới thiệu tái cử phải đủ tuổi công tác trọn 1 nhiệm kỳ, ít nhất phải còn đủ tuổi công tác từ 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng trở lên tại thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp uỷ ở mỗi cấp và chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tại thời điểm bầu cử).

  Độ tuổi tái cử cấp ủy đối với một số trường hợp đặc thù gồm: Bí thư là thủ trưởng, phó bí thư cấp ủy chuyên trách trong đảng bộ của cơ quan đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp; các nhân sự tái cử cấp ủy trong đảng bộ quân sự, công an (tỉnh, huyện) và đảng bộ bộ đội biên phòng tỉnh; phó bí thư đảng ủy là tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, tổ chức tài chính và các ngân hàng thương mại Nhà nước (hoặc Nhà nước có cổ phần chi phối)...

  Các trường hợp này phải còn tuổi công tác từ 1 năm trở lên, nếu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, sức khoẻ, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm đồng ý, thì có thể xem xét tiếp tục tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

  Riêng đối với các ủy viên TƯ Đảng sẽ do Bộ Chính trị nghiên cứu, xem xét, trình Ban chấp hành TƯ quyết định.

  Chỉ thị cũng quy định rõ, dừng việc bổ sung cấp uỷ viên và uỷ viên ban thường vụ cấp uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020 trước 6 tháng tính đến thời điểm đại hội ở mỗi cấp. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

  TPHCM đặt mục tiêu chấm dứt tình trạng xây dựng trái phép - (VOH) - “TPHCM sẽ chấm dứt tình trạng xây dựng trái phép” – đây là mục tiêu vừa được Sở Xây dựng TPHCM đưa ra.

  BT