028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Xây dựng Đảng

Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược: Cần phải có luật giám sát và phản biện

(VOH) – Góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ tịch Hội luật gia TPHCM đề nghị quan tâm đến công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó chủ tịch Hội luật gia TPHCM, đề nghị Thành phố cần quan tâm đến công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ phải thực sự công tâm, khách quan để chọn được đội ngũ cán bộ có đủ tâm, đủ tài. Đồng thời phải tăng cường công tác giám sát đối với cán bộ đảng viên ở nơi cư trú và nơi công tác. Bên cạnh đó cần phải có luật giám sát và phản biện giao cho Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội để thực hiện tốt các chức năng của mình.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu Phó chủ tịch Hội luật gia TPHCM
Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ tịch Hội luật gia TPHCM 

Ý kiến đóng góp của Luật sư Nguyễn Văn Hậu:

Tôi thấy từ khi thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo từ Đại hội 6 cho đến nay thì Trung ương đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, quy chế. Đặc biệt về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Từng bước hoàn thiện chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng tốt hơn. Từ khi Ban chấp hành Trung ương ban hành nghị quyết số 26 vào năm 2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Sau đó Trung ương có nhiều quy định hợp với lòng dân đó là quy định số 08 vào ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ chính trị; Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên ban chấp hành Trung ương. Sau đó là hàng loạt các văn bản của Đảng như quy định số 55 ban hành năm 2016 về những việc cần làm ngay để tăng cường việc nêu gương của cán bộ đảng viên.

Do đó, tôi xin góp ý với Đại hội Đảng Thành phố lần này là chúng ta phải nêu gương của những cán bộ đảng viên. Đặc biệt là chúng ta phải giám sát. Tôi đề nghị bổ sung vào trong Đề án của Đảng, tức là giám sát cán bộ đảng viên và cán bộ chủ chốt. Cán bộ chủ chốt ở đây là từ phó trưởng phòng trở lên để chúng ta giám sát việc thực thi các việc nêu gương ở chính quyền địa phương trong việc chấp hành chủ trương đường lối pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Về mặt quy định đảng nhà nước ta cũng có từng bộ tiêu chuẩn đối với từng chức danh lãnh đạo và đưa ra quy trình để đào tạo, bồi dưỡng, cất nhắc cán bộ bổ nhiệm nhưng hiện nay việc giám sát phản biện đối với cán bộ đảng viên thì Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị, đoàn thể phải được phát huy vai trò của mình. Chính vì vậy tôi đề nghị phải đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các sai phạm, kiên quyết đấu tranh để làm trong sạch đội ngũ của chúng ta. Chúng ta phải tăng cường hiệu quả của công tác cán bộ, phải thẳng thắn đánh giá đội ngũ cán bộ của chúng ta hiện nay. Đông về số lượng nhưng chưa mạnh về chất lượng. Nhiều bộ phận cán bộ hoạt động theo kiểu cầm chừng, tạo ra gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Đồng thời, có một số đảng viên có biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng và đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Điều này đã trở thành cái cớ để không ít đối tượng phản động chống đối. Những đối tượng cơ hội về chính trị xuyên tạc nhằm chống phá đảng và nhà nước ta. Những hạn chế thiếu sót trong công tác cán bộ được đảng ta thẳng thắn nhìn nhận trong Nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược cũng như đủ năng lực để hoàn thành nhiệm vụ của mình và để củng cố uy tín, sức mạnh của Đảng thì tôi cho rằng đó là một trong những vấn đề giám sát, phản biện đối với cán bộ chủ chốt, cán bộ đứng đầu, cán bộ đảng viên. Và chúng ta cần phải có luật giám sát và phản biện giao cho Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, thực hiện tốt các chức năng của mình.

Thứ hai là tôi đề nghị trong Đề án xây dựng Đảng hiện nay là chúng ta phải tăng cường công tác giám sát đối với cán bộ đảng viên ở nơi cư trú và nơi công tác. Chủ động kịp thời nắm tình hình để chống lại những thông tin sai trái, xuyên tạc đến công tác cán bộ và kịp thời đấu tranh phê phán củng cố đội ngũ cán bộ chúng ta đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức và uy tín để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của đất nước.

      Phương Dung ghi

Bình Tân thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển quận trong giai đoạn 2020-2025 – Quận Bình Tân cho biết sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh ổn định và phục hồi sản xuất sau đại dịch COVID-19.