Cà phê không đường: Người và ngợm - 19/03/2017

11:40 - 20/03/2017

Phát trên sóng FM 99.9 MHz trong chương trình Sài Gòn buổi sáng Chủ nhật hàng tuần.

Cà phê không đường: Khập khiễng - 12/03/2017

15:10 - 13/03/2017

Phát trên sóng FM 99.9 MHz trong chương trình Sài Gòn buổi sáng Chủ nhật hàng tuần.

Cọng lông khỉ - 05/03/2017

17:59 - 06/03/2017

Phát trên sóng FM 99.9 MHz trong chương trình Sài Gòn buổi sáng Chủ nhật hàng tuần.

Tốt vô đối - 26/02/2017

17:55 - 27/02/2017

Phát trên sóng FM 99.9 MHz trong chương trình Sài Gòn buổi sáng Chủ nhật hàng tuần.

Xuống đường - 19/02/2017

17:27 - 20/02/2017

Phát trên sóng FM 99.9 MHz trong chương trình Sài Gòn buổi sáng Chủ nhật hàng tuần.

Trăm hư do là... quen tay - 12/02/2017

20:49 - 12/02/2017

Phát trên sóng FM 99.9 MHz trong chương trình Sài Gòn buổi sáng Chủ nhật hàng tuần.

Cà phê không đường - 29/01/2017

13:33 - 03/02/2017

Phát trên sóng FM 99.9 MHz trong chương trình Sài Gòn buổi sáng Chủ nhật hàng tuần.

Tin đồn - 22/01/2017

11:29 - 23/01/2017

Phát trên sóng FM 99.9 MHz trong chương trình Sài Gòn buổi sáng Chủ nhật hàng tuần.

Rùa lật ngửa - 15/01/2017

17:11 - 17/01/2017

Phát trên sóng FM 99.9 MHz trong chương trình Sài Gòn buổi sáng Chủ nhật hàng tuần.

Mắc nghẹn - 08/01/2017

12:34 - 09/01/2017

Phát trên sóng FM 99.9 MHz trong chương trình Sài Gòn buổi sáng Chủ nhật hàng tuần.