028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Công nghệ

Công thức hàm tính tổng có điều kiện trong Excel

Hàm sumif dùng để thực hiện phép tình tổng có điều kiện trong Excel. Bài viết sẽ giới thiệu đầy đủ nhất công thức và ví dụ minh họa cụ thể.

Cách tính tổng có điều kiện bằng hàm sumif

Hàm sumif trong excel

 • Định nghĩa: Hàm sumif trong excel là hàm tính tổng có điều kiện trong một phạm vi nhất định nào đó, được lựa chọn trong excel.
 • Hàm sumif được sử dụng trong trường hợp cần tính tổng theo một hay nhiều điều kiện trong excel.
 • Ví dụ: Tính tổng doanh thu trong một tháng của một doanh nghiệp, tính tổng doanh thu của từng nhân viên trong một doanh nghiệp/một công ty,..
 • Khi dùng hàm sumif để tính tổng có điều kiện trong excel thì chúng ta sẽ có được kết quả mong muốn một cách chính xác và nhanh nhất, với nhiều lựa chọn dữ liệu và điều kiện khác nhau.

Cách dùng hàm sumif

Cú pháp của hàm sumif tính tổng với một điều kiện duy nhất:

SUMIF(range, criteria, [sum_range])

Trong đó:

 • Range: (Bắt buộc) là phạm vi ô bạn muốn được đánh giá theo tiêu chí. Các ô trong mỗi phạm vi phải là số hoặc tên, mảng hay tham chiếu chứa số. Giá trị trống và giá trị văn bản bị bỏ qua, phạm vi được chọn có thể chứa các ngày ở định dạng Excel tiêu chuẩn.
 • Criteria: (Bắt buộc). Tiêu chí ở dạng số, biểu thức, tham chiếu ô, văn bản hoặc hàm xác định sẽ cộng các ô nào.
 • Sum_range: (Tùy chọn). Các ô thực tế để cộng nếu bạn muốn cộng các ô không phải là các ô đã xác định trong đối số range. Nếu đối số sum_range bị bỏ qua, Excel cộng các ô được xác định trong đối số range (chính là các ô đã được áp dụng tiêu chí).

Ghi chú:

 • Hàm SUMIF trả về kết quả sai khi bạn dùng nó để tính các chuỗi dài hơn 255 ký tự hoặc chuỗi #VALUE!.
 • Đối số sum_range không nhất thiết phải có cùng kích cỡ và hình dạng với đối số range.
 • Range và sum_range trong hàm SUMIF không chứa cùng số ô, thì việc tính toán lại trang tính có thể tốn nhiều thời gian hơn dự kiến.

Ví dụ về tính tổng có điều kiện bằng hàm sumif trong excel

Tính tổng doanh thu năm 2016 theo bảng dữ liệu bên dưới:

voh.com.vn-ham-tinh-tong-co-dieu-kien-1

Tính tổng doanh thu của năm 2016 bằng hàm sumif có một điều kiện (Nguồn Internet)

Để tính tổng doanh thu của năm 2016 thì chúng ta sẽ sử dụng công thức SUMIF như sau:

=SUMIF(A2:A6,2016,B2:B6)

Cách tính tổng có điều kiện bằng hàm sumifs

Hàm sumifs trong excel

 • Định nghĩa: Hàm sumifs trong excel là hàm tính tổng có nhiều điều kiện trong một phạm vi nhất định nào đó được lựa chọn trong vùng dữ liệu trên excel.
 • Hàm sumifs được sử dụng trong trường hợp cần phải tính tổng khi có nhiều hơn một điều kiện trong excel.
 • Ví dụ: khi cần phải tính tổng doanh thu của các mặt hàng trong một khu vực cụ thể.
 • Hàm sumifs có tác dụng dùng để tính tổng của một giá trị nào đó, khi có quá nhiều điều kiện kèm theo, ta sẽ có được kết quả chính xác và hợp lý nhất.

Cách dùng hàm sumifs

Cú pháp của hàm sumifs tính tổng với nhiều hơn một điều kiện:

SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...)

Trong đó:

 • Sum_range: là phạm vi ô cần tính tổng. (bắt buộc).
 • Criteria_range1: là phạm vi được kiểm tra bằng cách sử dụng Criteria1. (bắt buộc).
 • Criteria_range1 và Criteria1: thiết lập một cặp tìm kiếm, theo đó một phạm vi được tìm kiếm theo các tiêu chí cụ thể. Sau khi tìm thấy các mục trong phạm vi, giá trị tương ứng của chúng trong Sum_range sẽ được cộng vào.
 • Criteria1: là tiêu chí xác định ô nào trong Criteria_range1 sẽ được cộng vào. Ví dụ: tiêu chí có thể được nhập là 32, ">32", B4, "táo" hoặc "32". (bắt buộc).
 • Criteria_range2, criteria2, …: là các phạm vi bổ sung và các tiêu chí liên kết với chúng. Bạn có thể nhập tối đa 127 cặp phạm vi/tiêu chí. (tùy chọn).

Ghi chú:

 • Đảm bảo Criteria1,2 nằm trong dấu ngoặc kép nếu bạn đang kiểm tra giá trị văn bản, chẳng hạn như tên người.
 • Giá trị TRUE và FALSE cho Sum_range được định trị theo cách khác, điều này có thể dẫn đến kết quả không mong muốn khi cộng chúng.
 • Các ô trong Sum_range có chứa TRUE định trị là 1. Các ô có chứa FALSE định trị là 0 (không).

Ví dụ cho việc tính tổng có nhiều điều kiện bằng hàm sumifs trong excel:

Tính doanh số bán hàng của nhân viên A năm 2015.

voh.com.vn-ham-tinh-tong-co-dieu-kien-2

Tính tổng doanh số bán hàng trong năm 2015 của nhân viên A (Nguồn Internet)

Ở ví dụ này, chúng ta cần tính xem nhân viên A trong năm 2015 có doanh số bán hàng là bao nhiêu?

Ta có công thức áp dụng trong bài này:

=SUMIFS(B2:B6,A2:A6,E1,C2:C6,F1)

 • sum_range chính là cột B, cụ thể hơn là vùng B2:B6
 • Criteria_range1 là năm, được lưu tại A2:A6
 • Criteria1 chính là 2015, chúng ta sẽ lưu ở ô E1
 • Criteria_range2 là nhân viên, được lưu tại C2:C6
 • Criteria2 là nhân viên A, được lưu tại ô F1

Trên đây là diễn giải đầy đủ cùng ví dụ cho cách sử dụng hàm tính tổng có một điều kiện trong excel (hàm sumif) và hàm tính tổng có hơn một hoặc rất nhiều điều kiện trong excel. Mong rằng những thông tin này sẽ giúp ích trong công việc và thao tác của các bạn trên excel được nhanh hơn và chính xác hơn.