Picture of the author
Picture of the author
SGK KNTT Toán 10»Mệnh đề và tập hợp»Bài Tập Bài 2: Tập Hợp Và Các Phép Toán ...»Giải Bài Tập SGK KNTT Toán 10 Tập 1 Bài ...

Giải Bài Tập SGK KNTT Toán 10 Tập 1 Bài 1.8 Trang 19

Xem thêm

Đề bài

Bài 1.8 SGK KNTT Toán 10 Tập 1 Trang 19

Gọi X là tập hợp các quốc gia tiếp giáp với Việt Nam.

Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp X và biểu diễn tập X bằng sơ đồ Ven.

Đáp án và lời giải

bai-2-tap-hop-va-cac-phep-toan-tren-tap-hop-bt-01

 {Trung Quốc, Lào, Campuchia}

Tác giả: GV. Lưu Thị Liên

Giải Bài Tập SGK KNTT Toán 10 Tập 1 Bài 1.9 Trang 19