Người được Thanh Hằng chọn thẳng về team ở The New Mentor tập 1 là ai?

Tin liên quan