028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Xây dựng Đảng

Hội nghị trực tuyến báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(VOH) - Sáng 3/2, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên trung ương tháng 1/2021.

Hội nghị được diễn ra tại 2.260 điểm cầu trên cả nước. Tham dự có ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia TPHCM, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Tham dự tại điểm cầu TPHCM có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Hội nghị trực tuyến báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đảng lần thứ XIII 1
Hội nghị trực tuyến báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Thắng đã báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng để định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, toàn diện quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đối với công tác nhân sự, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí tiêu biểu cho hơn 5 triệu đảng viên, có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ, uy tín để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.

Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp được thể hiện ở trên 3 phương diện. Đó là quá trình chuẩn bị mọi mặt để tổ chức đại hội. Thứ 2 là sự thành công của công tác nhân sự được thực hiện kỹ lưỡng, nhiều mặt, chặt chẽ, dân chủ khách quan, dân chủ, công tâm để bầu được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có tâm, có tầm gánh vác trọng trách công việc đất nước bước sang giai đoạn mới. Thành công thứ 3 là ở công tác tổ chức Đại hội, trong đó có công tác hậu cần, an ninh...