Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Hội nghị Trung ương 11: Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới

  11:28 - 07/10/2019

  Về dự thảo Báo cáo kinh tế-xã hội trình Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là báo cáo rất quan trọng, đi sâu vào lĩnh vực cơ bản, nhiệm vụ trung tâm của công cuộc ...

  Thủ tướng dự phiên họp Tổ Biên tập thuộc Tiểu Ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIII của Đảng

  09:23 - 22/07/2019

  (VOH) - Chiều 21/7, tại Vĩnh Phúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu Ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội Đảng XIII đã dự phiên họp của Tổ Biên tập thuộc Tiểu Ban.

  Thủ tướng chủ trì cuộc họp Tiểu ban kinh tế - xã hội chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng

  07:36 - 20/01/2019

  (VOH) - Sáng 19/1, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng tổ chức phiên họp lần thứ hai dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban.

  Thủ tướng chủ trì phiên họp tiểu ban kinh tế-xã hội chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng

  19:17 - 10/11/2018

  (VOH) - Ngày 9/11, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban chủ trì phiên họp.