Thi hành án - Thừa phát lại - Bài 4

Thi hành án - Thừa phát lại - Bài 4

Chương trình được phát sóng lúc 18g45 ngày 16/03/2017.