Môn: Quản trị bán hàng - Bài: Giám đốc bán hàng và quá trình thăng tiến - 17/04/2017

Môn: Quản trị bán hàng - Bài: Giám đốc bán hàng và quá trình thăng tiến - 17/04/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.